Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Posture Pro Fixer. Op de gehele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Posture Pro Fixer. Posture Pro Fixer biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die, via deze site voor jou, de gebruiker, beschikbaar zijn op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsmaatregelen en kennisgevingen, die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, ga je onze "Service" aan en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels, waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers, die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van content zijn. Alle nieuwe functies, die worden toegevoegd aan of een uitbreiding vormen op de Diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op jou gebruik van de Diensten, die door MagischePoten worden aangeboden.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan krijg je geen toegang tot de website of mag je niet van enige diensten gebruikmaken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Door gebruik te maken van de diensten van Posture Pro Fixer geef je je onherroepelijke aanvaarding van en instemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die hieraan gekoppeld zijn.

Alle nieuwe functies of tools, die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderhevig aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Jouw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

MagischePoten behoudt zich het recht voor om deze Site of de Diensten op elk gewenst moment of na kennisgeving te wijzigen, aan te passen, op te schorten of geheel of gedeeltelijk stop te zetten, zoals door de lokale wetgeving vereist. MagischePoten kan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen aan bepaalde functies opleggen of jou toegang beperken tot delen van of de gehele site of diensten.

Posture Pro Fixer behoudt zich het recht voor om jou om welke reden dan ook de toegang tot de Site of de Diensten te weigeren of je niet toe te staan een Account aan te maken.

Onze winkel wordt op Shopify Inc. gehost. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform, dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan jou te verkopen.

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in de staat of de provincie waar je woont of dat je meerderjarig bent in de staat of de provincie waar je woont en dat je ons toestemming hebt gegeven om een van jouw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze site.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in jouw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht wetten).

Je mag geen wormen, virussen of andere codes van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook een dienst te weigeren.

Je begrijpt dat jouw content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcard informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels, die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor jouw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de content van deze site te allen tijde te kunnen wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om de wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen volgens ons Retourbeleid geretourneerd of geruild worden.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en de afbeeldingen van onze producten, die in de winkel te zien zijn, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van jouw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, een geografische regio of een rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of de diensten, die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons, worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment, naar eigen goeddunken, te kunnen beëindigen. Elk aanbod voor een product of een dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door jou gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling, die je bij ons plaatst, te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat je op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen, die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om jouw account en andere informatie, met inbegrip van jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, kun je ons Retourbeleid raadplegen.

DEEL 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen je toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke tools "zoals" en "als beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor jouw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van optionele tools, die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden, waaronder de tools door de desbetreffende derde partij aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook via de website nieuwe diensten en/of functies aanbieden (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook aan deze Servicevoorwaarden onderworpen zijn.

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten, die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden, die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of het evalueren van de content of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, content of andere transacties, die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.

DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stem je ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die je naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in elk medium gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie voor commentaren te betalen; of (3) om op commentaren te reageren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, om content te controleren, te bewerken of te verwijderen, die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

Je stemt ermee in dat jouw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke- of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten of computervirussen of andere malware zullen bevatten, die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van jouw commentaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die je maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen, die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw privacy is bij Posture Pro Fixer erg belangrijk voor ons. Om jouw rechten beter te beschermen, hebben wij het Privacybeleid van MagischePoten opgesteld om ons privacybeleid in detail uit te leggen. Lees het Privacybeleid goed door om te begrijpen hoe Posture Pro Fixer de informatie verzamelt en gebruikt, die gekoppeld is aan jouw Account en/of jouw gebruik van de Diensten.

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan, die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat en die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je jouw bestelling hebt ingediend) indien de informatie in de Dienst of op een verwante website  onnauwkeurig is.

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum, die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website  is gewijzigd of is bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden de site of de content ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;

(b) anderen aan te zetten tot het verrichten van of het deelnemen aan onwettige handelingen;

(c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden;

(d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;

(e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

(f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie;

(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het internet aantast;

(h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren;

(i) om te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawlen of scrape;

(j) voor obscene of immorele doeleinden, of

(k) de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.

Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat jouw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten, die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder je daarvan in kennis te stellen.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor jouw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan jou worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Je erkent en stemt ermee in dat jouw enige recht met betrekking tot eventuele problemen of ontevredenheid over de diensten bestaat uit het verzoek om beëindiging van jouw account en/of het staken van het gebruik van de diensten of producten.

In geen geval zal Posture Pro Fixeronze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van de service of producten verkregen met behulp van de service of voor enige andere claim, die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de content of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige content (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

AFDELING 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om Posture Pro Fixer en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of jouw overtreding van de wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet-afdwingbaar wordt geacht onder de wetgeving van een rechtsgebied, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze voorwaarden en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dat rechtsgebied noch aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de betreffende bepaling onder de wetgeving van een ander rechtsgebied.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen, die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of door ons. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Indien je naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat je nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Posture Pro Fixer behoudt zich alle rechten voor, die hier niet uitdrukkelijk worden verleend.

Posture Pro Fixer kan deze Servicevoorwaarden te allen tijde wijzigen door de herziene Servicevoorwaarden op deze Site te plaatsen. Wanneer je gebruik blijft maken van deze Site, nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat je akkoord gaat met deze herziene Servicevoorwaarden.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien. 

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels, die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op jouw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Jouw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE EN BEDRIJFSINFORMATIE

Als je vragen of opmerkingen over deze Servicevoorwaarden hebt  of over kwesties, die in deze Servicevoorwaarden of op de Site aan de orde worden gesteld, kun je via support@postureprofixer.com contact met ons opnemen.  

Bedrijfsadres: Posthoornstraat 17, 3011 WD Rotterdam

E-mail: support@postureprofixer.com